Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Středa 06 Pro 2023
Home OR represe Zápisy z jednání ORR Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 20.2.2014
Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 20.2.2014 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 26 Únor 2014 00:00

Zápis  OORV ze dne:   20.2.2014

  

 

$11)      Kontrola zápisu a plnění úkolů

$12)      Informace OSH, KSH, ústředí

$13)      Odborná příprava velitelů a strojníků JSDHO

$14)      Příprava okrskových kol soutěže v PS družstev SDH, propozice soutěží

$15)      Příprava propozic okresního kola v PS

$16)      Pohárové soutěže SDH

$17)      Příprava školení rozhodčích PS

$18)      Různé

Přítomni:             Dle presenční listiny
Omluveni:           Dle presenční listiny
Hosté:               plk. Ing. Hrtůs Štefan HZS ZLK

 

Přivítání přítomných velitelů okrsků, hostů provedl a jednání řídil vedoucí Rady.

K bodu 1)            Byla provedena kontrola posledního zápisu Rady a plnění úkolů. Úkol z poslední Rady- nahlásit termíny okrskových kol v PS. Úkol splněn

K bodu 2)            Byla podána informace z posledního jednání VV OSH Zlín a KSH Zlín. Informaci podal      starosta OSH Ing. Bernátík

K bodu 3)            Jsou nastaveny nové podmínky pro přípravu velitelů a strojníků. Informaci podal      plk. Hrtůs Štefan z HZS ZLK, ředitel územního odboru Zlín. Odborná příprava –základní, cyklická, nositelé DT, informace na stránkách HZS ZLK, velitelské dny na stanicích, e-learning, výcvikové středisko ve Zlíně, statistika výjezdů jednotek, velitelský den v rámci školení,

K bodu 4)            Bylo provedeno losování startovního pořadí na okresní kolo soutěže družstev SHČMS konané 7.6.2014 v Březové.

K bodu 5)            Byly projednány a schváleny propozice pro okresní kolo v PS. Po drobných úpravách a doplnění byly schváleny propozice pro Okresní  kolo soutěže  družstev mužů a žen konané v roce 2014 v Březové. Byl schválen velitel soutěže: Zdeněk Kráčalík a hlavní rozhodčí: Ing. Michal Staněk. Nominace rozhodčích byla provedena na školení rozhodčích dne 22.2.2014 v Tichově.

K bodu 6)            Informace o pohárových soutěží ch v okrese Zlín je na stránkách OSH Zlín.

K bodu 7)            Dne: 22.2.2014 bude provedeno školení rozhodčích PS včetně přezkoušení a nominací na okrsková kola PS, nominace na okresní kolo PS. Informace o školení byla podána všem velitelům okrsků a všem rozhodčím v elektronické podobě už v lednu 2014.

K bodu 8)            Na žádost plk. Ing Hrtůse posunout bod jednání o informacích  o  školení na pozdější termín. Nebudou ještě všechny výstupy.

Starosta OSH     Podpora slabším sborům v okrese, parkování vozidel při pouti na Sv. Hostýn, stejnokroje pro hasiče-informace, novela stanov, kontrola  zápisu v registru – změny okamžitě nahlásit.

Příští jednání Rady velitelů je podle plánu práce stanoven na 24. Duben 2014

Zapsal vedoucí OORV Zlín Milan Tichý.