Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Středa 06 Pro 2023
Home OR represe Zápisy z jednání ORR Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 25.4.2013
Zápis z jednání OORV, Zlín dne: 25.4.2013 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Středa, 29 Květen 2013 00:00

Zápis  OORV ze dne:   25.4.2013

Přítomni: viz presenční listina

Program:

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů

2. Informace z OSH, KSH, a ústředí

3. Zhodnocení odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO

4. Propozice okresního kola soutěže družstev v PS

5. Vyhodnocení plnění odznaku odbornosti hasič a strojník

6. Vyhodnocení ročního školení rozhodčích PS

7. Různé

Jednání zahájil a řídil vedoucí OORV. Přivítal přítomné.

K bodu 1:         Byla provedena kontrola zápisu z minulé rady a plnění úkolů.

K bodu 2:         Informace z OSH, KSH, ústředí

Vedoucí rady seznámil přítomné s informacemi OSH a KSH.  Slavnostní Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů zlínského kraje při příležitosti 10. výročí  založení KSH v Podkopné Lhotě. Setkání ZH v Malenovicích, prohlídka hradu a příjemné posezení na zbrojnici s oceněním členů a funkcionářů. Vyhodnocení PO očima dětí, připomenuta pozvánka na Hostýn.

K bodu 3:         Zhodnocení odborné přípravy velitelů a strojníků JSDHO.

Za rok 2012 absolvovali v kategorii JPO II

4 velitelé jednotek, 9 velitelů družstva, 15 strojníků

V kategorii JPO III

13 velitelů jednotek, 32 velitelů družstev, 47 strojníků

V kategorii JPO V

17 velitelů jednotek, 56 velitelů družstev, 77 strojníků

K bodu 4:         Propozice okresního kola. Všem přítomným byly rozdány výtisky propozic na okresní kolo včetně přihlášek. Byly konzultovány překážky a další nutné zajištění na okresní kolo, zdravotní služba, komentátor, diplomy aj.  Byli pozváni všichni členové Rady velitelů. Nutné zajistit převoz překážek už v týdnu (středa, čtvrtek)

K bodu 5:         Vyhodnocení plnění odznaků – br. Kráčalík Zdeněk podal informace o plnění odznaků . Zkoušky odbornosti hasič – strojník

Zimní období využívá většina sborů k teoretickému školení svých členů. Tato doba je také vhodná k získání odznaků odbornosti hasič III st., II st. a strojník. V jarních měsících tohoto roku se konaly zkoušky v okrsku č.3, č.7, č.11. Podmínky a směrnice lze získat v kanceláři OSH Zlín nebo na stránkách SHČMS – www.dh.cz.

K dnešnímu dni získalo odbornost    hasič III st. 49 členů

hasič II st. 35 členů

strojník 37 členů.

K bodu 6:         Vyhodnocení ročního školení rozhodčích PS.

V letošním roce se školení uskutečnilo už v březnu, stejně jako minulé roky v Kaňovicích. Všechno dobře připravené, občerstvení, teplo v místnosti sálu. Účast co do počtu asi stejná jako v minulých obdobích i když se termín kvůli Velikonocům posunul. Několik rozhodčích se omluvilo pro pracovní zaneprázdnění. Školení provedl Ing. Michal Staněk. Byly provedeny zkoušky nových rozhodčích a prodloužení kvalifikace. Je předpoklad, že v tomto roce bude ještě jedno školení rozhodčích.

K bodu 7:         Žádné připomínky, jen se zapomnělo na pozvání hostů na okresní soutěž.

 

Zapsal:  vedoucí rady, Milan Tichý